Spausdinti

Netrukus švęsime gražiausias metų šventes - šv. Kalėdas ir sutiksime naujuosius metus. Suprantama, kad, baigiantis vienai bėgančių metų atkarpai, su viltimi ir šviesiomis mintimis žvelgiame į būsimuosius.  Tuo pat metu apžvelgiame nuveiktus darbus, pasiektus tikslus, ir tai, kas mus grūdina – įveiktus iššūkius bei išmoktas pamokas.

Išbandymų ir naujų galimybių laikotarpis

2020-ieji metai, kaip išbandymų laikotarpis dėl COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, neabejotinai įeis ne tik į pasaulio, Lietuvos, bet ir į ORLEN bendrovių bei Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) istoriją. Tai buvo nelengvas metas: nepaisant nežinios dėl dabartinio sunkmečio, palietusio visus ekonomikos sektorius ir gyvenimiškas sritis, turėjome sparčiai prisitaikyti prie kasdien kintančios situacijos ir ne tik užtikrinti veiklos tęstinumą, bet ir saugumą.

Neneigsiu, kad išbandymai organizacijoje pradžioje gali sukelti nemažai įtampos, nežinios ir abejonių, tačiau esu tikra, kad tuo pačiu metu jie atveria ir naujas galimybes. Stengdamiesi saugoti save ir kitus didžiąją laiko dalį dirbome iš namų,  tačiau NPS veiklos tai neapribojo – atvirkščiai, dar aktyviau konsultavome darbuotojus, ieškojome sprendimų iškylančioms problemoms dėl jų teisių ir garantijų, teikėme teisinę pagalbą, nuolat susitikome su darbdavio atstovais ir ieškojome būdų, kaip darbuotojams užtikrinti dar palankesnes garantijas šiuo sunkmečiu.

Nors neabejotinai pasiilgstame gyvo bendravimo, visgi naujai atradome ir technologijų teikiamus privalumus: vos prireikus galime kalbėtis ir diskutuoti neišeidami iš namų, priimti svarbius sprendimus,  dalyvauti nuotoliniu būdu organizuojamuose seminaruose, mokymuose, projektinėse veiklose ar net solidarumo akcijose. Paminėtina, kad tokiu būdu šiemet sudalyvavome vienoje didžiausių tarptautinių kampanijų „Daugiau demokratijos darbe“ (angl. More Democracy at Work).

Tiesa, pandemija pakoregavo ir planus dėl mūsų bendruomenei labai svarbaus profesinės sąjungos veiklos trisdešimtmečio minėjimo. Nors dėl šalyje įvesto karantino ir mūsų visų saugumo turėjome susilaikyti nuo iškilmingesnės šventės susitinkant gyvai, tačiau tai mus paskatino į situaciją pažvelgti kūrybiškiau: kas mėnesį organizavome šventinę loteriją mūsų nariams, surengėme nuotolinį šventinį NPS Tarybos posėdį, kuriame prisiminėme tiek gamyklos, tiek profesinės sąjungos ištakas, įteikėme atminimo dovanas profesinės sąjungos nariams, kurie bendrovėje dirba net 30 metų, kt.  

Lūžio metai

2019 metų pabaigoje sakiau, kad 2020-sius metus norėčiau matyti, kaip lūžio metus – lūžio, kai kylama aukštyn ir žengiama tik pirmyn. Tąkart turėjau omenyje pozityvų proveržį ORLEN bendrovių socialiniame dialoge.

Šiandien galiu pasakyti, kad mano viltys pasiteisino. Jeigu dar prieš gerus metus bendradarbiavimas su darbdaviu keldavo nemažai įtampos, tai šiuo metu galėčiau dialogą su bendrovės atstovais įvardinti, kaip geranorišką bendrų sąlyčio taškų ieškojimą.

Dialogo stiprinimas šiais metais davė teigiamų rezultatų: nuo 2020 metų balandžio 1 d. buvo padidintas darbo užmokestis visiems AB „ORLEN Lietuva“, o nuo rugsėjo 1 d. - visiems UAB „ORLEN Service Lietuva“ darbuotojams, pastariesiems apmokant ir prieššventinę valandą. 

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad dėl darbo užmokesčio padidinimo su darbdaviu sutarta būtent šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu, kai bendrovėms buvo išties nelengva išlaikyti įmonės veiklos tęstinumą bei konkurencingumą.

Taip pat su darbdaviu sutarėme dėl AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų, dirbančių visiškos izoliacijos režimu, apmokėjimo už poilsio laiką – vieną kalendorinę dieną, papildomos išmokos valytojų grupei  už padidėjusias darbų apimtis karantino laikotarpiu pavasarį.

Paminėtina, kad paskutiniame susitikime su darbdavio atstovais, įvykusiame gruodžio 14 dieną, išsakėme darbuotojų lūkesčius dėl didesnės nuolaidos degalams, apmokėjimo už faktiškai išdirbtus viršvalandžius už einamąjį mėnesį nuo 2021 m., esant epidemiologinei situacijai. Be to, pagal NPS tarybos nutarimą kreipėmės į darbdavį dėl Kalėdinės išmokos darbuotojams skyrimo. Tiesa, atsakymų iš darbdavio į šiuos mūsų prašymus kol kas laukiame, tačiau viliuosi, kad jie bus palankūs darbuotojams.

Tiesa, vertėtų pažymėti, kad šiais metais neturėjome ir nesutarimų su darbdaviu dėl AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvinės sutarties, o jos nuostatos bendrovėje buvo įgyvendinamos sklandžiai. 

Taigi, apibendrindama socialinio dialogo situaciją bendrovėje, galėčiau teigti, kad žengiame pirmyn. Norisi tikėti, kad tai geras ženklas, rodantis, jog darbuotojai ir jų indėlis čia vertinami vis labiau.

Užtikrinti tęstinumą

NPS trisdešimtmetis mums priminė, kad, nepaisant praeities ir dabarties iššūkių, išlikome viena skaitlingiausių ir stipriausių įmonės profesinių sąjungų visoje šalyje, kuri šiuo metu vienija net 600 narių. Taip pat paminėtina, kad NPS – viena nedaugelio profesinių sąjungų šalyje, kuriai kelių dešimtmečių bėgyje pavyko išlaikyti ne tik aktyvią narystę, bet ir užtikrinti kolektyvinių sutarčių tęstinumą.  

Šiandien be kolektyvinių sutarčių jau neįsivaizduoju ORLEN bendrovių sėkmingos veiklos, nors vis dar dažnai pamirštama, jog jeigu nebūtų profesinės sąjungos ir jos indėlio, neturėtume ir kolektyvinės sutarties. Padidintas kasmetinių atostogų apmokėjimas, transporto išlaidų padengimas darbuotojų turistinėms ar sporto kelionėms, pagerintas apmokėjimas už iškvietimus į darbą – tai tik dalis dabartine AB „ORLEN Lietuva“ kolektyvine sutartimi įtvirtintų papildomų garantijų, kurios dabar atrodo savaime suprantamos, tačiau pasiektos tik įdėjus daug darbo ir laiko, kartais asmeninio poilsio sąskaita.

Ateinančiais metais ir toliau ketiname nesustoti – ieškosime naujų sprendimų, kaip dar geriau galėtume atstovauti savo nariams, sieksime, kad kolektyvinėje sutartyje atsispindėtų kuo daugiau darbuotojų lūkesčių, o socialinis dialogas bendrovėje taptų tvirta ir patikima jungtimi tarp darbuotojų ir darbdavių.

Artėjančių švenčių proga linkiu visiems jaukumo, stiprios sveikatos, šviesios vilties ir optimizmo!

 

Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Sonata Samoškienė