Spausdinti

Spalio 16 dieną, Kaune, viešbučio "Europa Royale" konferencijų centre, įvyko trečiasis Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Jame dalyvavo ir Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) delegatai: Sonata Samoškienė, Sigitas Kazlauskas, Silva Valkerienė, Žydrūnas Strazdauskas bei Valdemaras Stelmokas.

Padėkota už aktyvų darbuotojų teisių atstovavimą

Suvažiavimas pradėtas iškilmingu Lietuvos Respublikos himnu bei tylos minute pagerbiant ilgamečio Federacijos pirmininko Juozo Neverausko atminimą.  Taip pat buvo perskaitytas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkės  Ingos Ruginienės sveikinimo žodis Suvažiavimo delegatams. 

Suvažiavime pristatyta LPPSF veikla per pastaruosius ketverius metus, patvirtinti įstatai ir kontrolės komisijos ataskaita. O aktyviausiems profesinių sąjungų pirmininkams ir atstovams įteikti padėkos raštai.

NPS pirmininkei Sonatai Samoškienei įteikta padėka „už aktyvų darbuotojų teisių atstovavimą bei nuoširdų įsitraukimą į Federacijos veiklą“.

Laikinoji Federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, delegatams pristatydama šios organizacijos veiklą pažymėjo, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija vienija 38 organizacijas, 3134 narių, iš jų moterų - 842, jaunimo – 389. LPPSF įmonėse yra 28 kolektyvinės sutartys, jos apima apie 9 800 darbuotojų iš 16 000.

Pasak D. Jakutavičės, COVID-19 viruso pandemija pramonės sektoriaus bendrąja prasme stipriai nepaveikė, tačiau šiuo laikotarpiu teko spręsti pirmiausia su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius iššūkius. Daugumoje įmonių buvo tinkamai pasirūpinta darbuotojų saugumu, suteiktos tinkamos priemonės. Visgi skaudžiausiai ši krizė smogė aviacijos sektoriui.

Federacijos jaunimo ir moterų veiklą pristatė Jaunimo sektoriaus pirmininkė Jolita Šukytė ir Moterų sektoriaus pirmininkė Daiva Skrupskelienė.

NPS – viena didžiausių ir stipriausių Federacijos organizacijų  

Vėliau Suvažiavime buvo renkami kontrolės komisijos nariai ir Federacijos pirmininkė.

Naująją LPPSF vadove ketverių metų laikotarpiui vienbalsiai išrinkta Dalia Jakutavičė.

Ji pažymėjo, kad sieks tęsti pradėtus darbus: bus vykdoma teisinė, tarptautinė, projektinė veikla, mokymai, organizuojami tradiciniai renginiai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kolegomis iš kitų šalių, dalyvaujama LPSK veikloje, ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo pritraukimui, kt.  

Netrukus po Suvažiavimo įvyko Tarybos posėdis. Jame patvirtinta Valdybos, atstovų LPSK Taryboje sudėtis, aptarti einamieji klausimai.

 „Esame reikšminga vienos iš stipriausių šalies organizacijų dalis: Naftininkų profesinės sąjungos nariai Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijoje sudaro beveik penktadalį visų narių. Visuomet stengėmės aktyviai dalyvauti Federacijos veikloje, kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis solidariai ieškoti sprendimų, kaip tinkamai atstovauti darbuotojams“ , - pažymi NPS vadovė Sonata Samoškienė.

„Be to, ne kartą sulaukėme ir Federacijos palaikymo bei teisinės pagalbos sprendžiant įvairius jautrius klausimus. Naujajai pirmininkei Daliai Jakutavičei perėmus Federacijos vairą ir toliau tęsime  mūsų bendradarbiavimą bei sieksime kuo geriau atstovauti darbuotojų interesams“, - priduria S. Samoškienė.

Primename, kad Naftininkų profesinė sąjunga yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos narė nuo pat jos įsteigimo 2012 metais, reorganizacijos būdu sujungiant energetikos ir chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijas. Iki šios reorganizacijos NPS buvo ilgametė Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos narė. 

Suvažiavimo nuotraukų galerija - čia