Spausdinti

 

S.

 

Šiandien, spalio 7-ąją, visame pasaulyje minima Oraus darbo diena. Jos metu kalbama apie tai, kas gi yra orus (arba padorus) darbas bei kokių veiksmų imtis, kad dirbantieji savo darbe jaustųsi oriai, tuo pat metu ir apie profesinių sąjungų vaidmenį siekiant šių tikslų.

Solidarizuojamės su tarptautine darbuotojų bendruomene ir Lietuvos profesinėmis sąjungomis,  kurios bursis į mitingą prie vyriausybės būstinės Vilniuje, bei kreipsis į valdančiuosius reikalaudamos kuo skubiau priimti sprendimą dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), taip pat į darbdavius dėl pagarbos darbuotojams ir padorių/orių darbo sąlygų.

Šią dieną pabandykime sau atsakyti, ar renkamės padorų darbą, ar modernią vergovę. Nuo šio atsakymo priklausys, kokią darbo ateitį norime matyti tiek savo įmonėje, tiek šalyje; ar savo teisėms atstovausime po vieną, ar kartu.

Norėčiau dar kartą priminti, jog mūsų stiprybė vienybėje – būtent taip skamba ir Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) šūkis!

 

Svarbiausia – teisingas atlyginimas už tinkamai atliktą darbą

Artėjant Oraus darbo dienai siekėme išsiaiškinti, ką NPS nariams reiškia sąvoka orus darbas ir ar jie savo darbe jaučiasi oriai. NPS Facebook grupės nariai dalyvavo trumpoje apklausoje, kurioje reikėjo pasirinkti aktualiausius oraus darbo kriterijus. Jų atsakymai leidžia susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kas darbe yra svarbu ir didesnei daliai ORLEN grupės įmonių darbuotojų.  

Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam dalyvavusiam apklausoje – Jūsų atsakymai mums padėjo sužinoti, kurioje srityje profesinė sąjunga turėtų telkti savo energiją bei pastangas!

Apklausa atskleidė tris svarbiausius padoraus darbo komponentus. 

Esminis dalykas, apsprendžiantis orų darbą mūsų nariams yra teisingas atlyginimas už tinkamai atliktą darbą. Šį variantą pasirinko net 90 proc. respondentų. Tai patvirtino, kad profesinė sąjunga, siekdama, jog bendrovės darbuotojų darbo užmokestis atitiktų darbuotojų poreikius bei lūkesčius ir būtų pagal galimybes nuolat didinamas, žengia teisinga kryptimi.    

Štai rugsėjo pabaigoje su darbdaviu sutarėme dėl apmokėjimo už pasyvųjį laiką ekstraordinarinės situacijos dėl COVID-19 metu, kai darbuotojui savanoriškos izoliacijos bendrovėje sąlygomis bus mokama fiksuota dydžio kompensacija.

Taip pat neseniai kreipėmės į darbdavį dėl darbo užmokesčio priedo asmenims, dirbantiems lauke, apmokėjimo darbuotojams už vieną valandą sutrumpintos darbo dienos švenčių išvakarėse, bei dėl darbo užmokesčio didinimo 2021 metais ne mažesniu kaip 8 procentų dydžiu.  

Vadovybė ateityje ketina svarstyti ir NPS siūlymą dėl mėnesinės arba ketvirtinės priemokos mokėjimo nuostatų pakeitimo galimybės.

Viliuosi, kad jau artimiausiu metu su darbdaviu rasime palankiausius sprendimus minėtais  klausimais.

 

Darbuotojai nori būti išgirsti

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad antroje vietoje darbuotojams yra pagarbus elgesys su darbuotojais ir psichologinis saugumo jausmas (67,5 proc. atsakiusiųjų).

Taip pat darbuotojams svarbios ir papildomos naudos, įtvirtintos kolektyvinėje sutartyje – šį atsakymą rinkosi 40 proc. respondentų.

Tai atskleidžia, kad darbuotojai nori būti išgirsti: jie būtų informuojami apie įmonės veiklos pokyčius ir perspektyvas, atsižvelgta į jų poreikius, kartu su ieškoma sprendimų, kaip spręsti vienokias ar kitokias bendrovėje iškylančias problemas. Pastebėjome, kad kai darbuotojai aktyviau įtraukiami į įmonės veiklą, jie ne tik jaučiasi saugiau, bet ir tampa lojalesni,  auga jų darbo našumas.

Pastarasis pusmetis, kai gyvename COVID-19 pandemijos krizės sąlygomis, parodė, kad, kai įsiklausoma į darbuotojų lūkesčius, įmonė pajėgi ne tik išlaikyti veiklos tęstinumą, bet ir išlikti konkurencinga nelengvomis rinkos sąlygomis. Bendrovės duomenys rodo, kad, nepaisant makroekonominio spaudimo pasaulinėse degalų rinkose dėl koronaviruso, AB „ORLEN Lietuva“ 2020 m. metų II pusmetį baigė pelningai, o benzino ir dyzelino pardavimas Baltijos šalyse išaugo net  49 proc.

Taigi, svarbiausias NPS tikslas ir toliau išliks orūs darbuotojai, kurie gali sau leisti gyventi pilnavertį gyvenimą - gebantys tenkinti ne tik gyvybiškai svarbius poreikius, bet ir keliauti, derinti darbo bei šeimos interesus, tobulėti, turiningai leisti laisvalaikį, užsiimti mėgstama veikla.