Spausdinti

Rugsėjo 22 dieną įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) tarybos posėdis. Jame dalyvavo ir AB „ORLEN Lietuva“ darbdavio atstovai - personalo direktorė Daina Binkauskienė bei personalo administravimo vadovė Birutė Pakalniškienė.

Aktyvių darbų metas 

Posėdžio pradžioje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė pristatė profesinės sąjungos veiklą rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, būsimus renginius, susitikimus.

Ji pažymėjo, kad vyko susitikimai su darbuotojais sandėlių bare, Kokybės tyrimų centre. Taip pat reguliariai ir nuolat bendrauta su bendrovės vadovybe, personalo direktore, dalyvauta ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžiuose, kreiptąsi į darbdavį dėl darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir darbo užmokesčio priedo asmenims, dirbantiems lauke, apmokėjimo darbuotojams už vieną valandą sutrumpintos darbo dienos švenčių išvakarėse, kt.     

Rugsėjo 10 d. NPS tarybos atstovai vyko į projekto “Socialinio dialogo gerinimas Lietuvos pramonės sektoriuje” mokymus apie kolektyvinių sutarčių procesus ir turinį bei kolektyvines derybas, o rugsėjo 11 d. dalyvavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdyje, kuriame buvo sprendžiami organizaciniai LPPSF ataskaitinio suvažiavimo, įvyksiančio spalio 16 d., klausimai. S. Samoškienė informavo, kad NPS į šį suvažiavimą, pagal paskirstytas delegatų kvotas, gali deleguoti 6 atstovus – dėl jų turi būti apsispręsta iki spalio 1 d.

Pritarė profesinės sąjungos siūlymui

Bendrovės personalo direktorė D. Binkauskienė informavo, jog nerimą kelia tai, kad darbuotojai neatsakingai elgiasi nedėvėdami veido apsaugos priemonių viešajame transporte vykstant į ir iš darbo. Su posėdžio dalyviais buvo sutarta ieškoti galimų priemonių situacijos suvaldymui.

Posėdžio metu buvo kalbėta apie darbo ir poilsio laiką, dirbant visiškos izoliacijos režimu.  

Darbdavys apsvarstė rugsėjo pradžioje pateiktą profesinės sąjungos pasiūlymą, kad už pasyvųjį laiką, kai darbuotojas ilsisi būdamas bendrovėje savanoriškos izoliacijos sąlygomis, būtų apmokama, kaip už budėjimo laiką. Kadangi dėl išimtinės ekstraordinarinės situacijos gali būti nukrypstama nuo bendrųjų poilsio sąlygų, atsižvelgiant į tai, kad nurodytu laikotarpiu darbuotojas ilsėsis bendrovėje savanoriškos izoliacijos sąlygomis, siekiant kompensuoti darbuotojo poilsio metu patiriamus nepatogumus ir apribojimus, lyginant su įprastiniu poilsiu, susitarta dėl darbdavio atstovų siūlymo, kad už vieną kalendorinę dieną darbuotojui savanoriškos izoliacijos bendrovėje sąlygomis bus mokama ne kaip už budėjimo laiką, o fiksuota sutarto dydžio kompensacija.

D. Binkauskienė pažymėjo, kad vadovybė ateityje ketina svarstyti ir NPS siūlymą dėl mėnesinės arba ketvirtinės priemokos mokėjimo nuostatų pakeitimo galimybės.

Profesinė sąjunga siūlo, kad maksimalus priemokos dydis sudarytų 15 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir būtų siejamas tik su veiklos vertinimo rodikliais, bet ne vertinant įmonės finansinių rodiklių, kurie yra sąlygoti išskirtinai aplinkybių, nepriklausomų nuo darbuotojų valios ir veiklos.

Tarybos posėdyje taip pat pritarta AB “ORLEN Lietuva” Veiklos palaikymo skyriaus darbuotojos Zitos Vilkauskaitės kandidatūrai į Europos darbo tarybą, artimiausiu metu bus vykdomas kandidatūros patvirtinimo procesas. Taip pat posėdyje burtų keliu atrinkti NPS rugsėjo mėn. loterijos nugalėtojai.

 „Bendrovės vadovybės sprendimas atsižvelgti į dalį darbuotojų lūkesčių šiuo sudėtingu metu ir pagal galimybes gerinti  darbo sąlygas nuteikia pozityviai - tikimės, kad tai padės kurti palankią darbo aplinką ir prisidės geresnių įmonės rezultatų. Tačiau dėl visų mūsų saugumo ir gerovės turime būti solidarūs: kviečiu visus darbuotojus būti supratingiems ir saugoti save, kolegas ir šeimos narius dėvint apsaugines kaukes viešajame transporte. Tik kartu galime sukurti saugią aplinką ir užkirsti kelią pavojingam virusui darbo vietoje“, - ragina  NPS lyderė Sonata Samoškienė.