Spausdinti

          


Rugpjūčio pabaigoje AB „Orlen Lietuva“ vadovai informavo mūsų profesinę sąjungą, kad bendrovė nepratęsia kolektyvinės sutarties galiojimo 2020 metams. Tame rašte darbdavys jokių priežasčių nenurodė. Profesinei sąjungai paprašius darbdavio raštu  paaiškinti, kodėl nutraukiamas sutarties galiojimas, atsakyta, kad taip padaryta tik dėl 8.13 punkto. Kaip žinia, dėl šio sutarties punkto ginčas su darbdaviu jau persikėlė į teismą.

 

Atsakęs mums, darbdavys ėmėsi ir neigiamos nuomonės apie profesinę sąjungą formavimo. Intranete bendrovė jau spekuliuoja informacija, kad profesinė sąjunga neva trukdo darbo organizavimui ir kuria įtampą. Taip darbdavys nutarė pavadinti mūsų pastangas apginti darbuotojus ir iš darbdavio išreikalauti darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį priklausantį atlyginimą. Kurio, mūsų paskaičiavimais, susikaupė jau ne vienas tūkstantis eurų.

 

Priminsime, kad ginčas su AB „Orlen Lietuva“ administracija kilo dėl to, kad darbdavys nesilaiko kolektyvinėje sutartyje numatytos sąlygos: jog keičiant darbo grafiką, darbuotojui už pirmą pamainą būtų mokama kaip už darbą poilsio dieną. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. kartu su naująją kolektyvine sutartimi. 

 

Tačiau bendrovės administracija, kitaip nei NPS, vertina kolektyvinėje sutartyje numatytą sąlygą dėl apmokėjimo tvarkos kaitaliojant darbo grafiką. Rugpjūty, gavus informaciją iš darbdavio, matyti, kiek kartų keisti darbų grafikai.  Balandžio - birželio mėnesiais darbų grafikai keisti šimtus kartus. Skaičiai nemaži, todėl manome kad žmonėms turi būti sumokėta.

 

Mes, gindami visų jūsų interesus, mėginome tartis su darbdaviu. Nepavykus kreipėmės į darbo ginčų komisiją. Dar vėliau – į teismą, nes bendrovė kategoriškai atsisako vykdyti sutartyje esančius įsipareigojimus.

 

Kaip matome šiandien, bendrovė nutarė visomis pastangomis siekti, kad kolektyvinėje sutartyje nebeliktų punkto, kuris kelia jai tiek rūpesčių.

 

Tačiau tai galėtų tiesiai ir pripažinti, o ne užsiimti profesinės sąjungos juodinimu ir nemėtyti kaltinimų, kad mes trukdome organizuoti darbą ir matomai keliame įtampą. Dėl mūsų veiksmų, ginant kolektyvinės sutarties punktus, dar nė vienas žmogus neatsisakė vykdyti savo funkcijų. O įtampos kyla tada, kai žmonės negauna savo uždirbtų pinigų.

 

Artimiausiu metu vyks susitikimas su darbdaviu. Informuosime jus, kaip ši istorija rutuliosis toliau.     

 

 

 

Su pagarba,

 

Pimininkė Sonata Samoškienė