Foto iš tarptautinės akcijos už demokratiją darbe (taip pat ir už stipresnes EDT narių teises)

Vasario 2 d. buvo išties pergalinga diena Europos darbuotojams ir jų profesinėms sąjungoms. Tądien, po ne vienerių metų kovos siekiant didesnių garantijų darbuotojams, buvo uždegta žalia šviesa stipresnei Europos darbo tarybų direktyvai. Šie pakeitimai liečia ir ORLEN bendroves visoje Europoje, jų darbuotojus ir profesines sąjungas. 

Mat Europos Parlamentas (EP), po pateikimo, pritarė ES Europos darbo tarybų (EDT) direktyvos peržiūrai. EP pasiūlymo tekstas yra tvirta politinė žinia Europos Komisijai apie būtinybę pagerinti EDT informavimo ir konsultavimosi teises. 

Tekste nagrinėjami pagrindiniai 2009 m. patvirtintos direktyvos (2009/38/EB) trūkumai: joje tebėra didelių spragų, kuriomis dažnai naudojasi tarptautinės bendrovės, siekdamos apeiti darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teises.

Pernelyg dažnai darbuotojų dalyvavimas EDT traktuojamas kaip formalumas, turintis per mažai įtakos įmonės sprendimų priėmimui. EDT teikiama informacija dažnai yra nepakankama, o konsultacijos lieka neveiksmingos, nes vyksta per vėlai, kartais jau priėmus įmonės sprendimus. Taip yra dėl prasto esamų teisių laikymosi ir įgyvendinimo. Be to, dalis dabar galiojančioje Direktyvoje esančių nuostatų yra dviprasmiškos, todėl sunku jas teisingai interpretuoti, o tuo nesąžiningi darbdaviai ir naudojasi.

EP pateiktame Direktyvos tekste yra keletas profesinėms sąjungoms svarbių patobulinimų:

  • raginimas taikyti veiksmingas ir atgrasančias pinigines ir nepinigines sankcijas bendrovėms, apeinančioms Direktyvos nuostatas;
  • reikalavimas valstybėms narėms leisti pateikti prašymą dėl laikinojo įsakymo sustabdyti bendrovės vadovybės sprendimą, jei nesilaikoma darbuotojų teisės gauti informaciją ir konsultuotis;
  • aiškesnis tarptautinių reikalų apibrėžimas, atsižvelgiant į galimą problemos poveikį bendrovės darbuotojams, jeigu sprendimai priimami valstybėje, kurioje tas konkretus poveikis nebus juntamas (t.y., siekiama solidarių veiksmų tarp įmonės filialų visose šalyse, kuriose įmonė veikia);
  • poreikis užtikrinti veiksmingą EDT ir Specialaus derybinio organo teisę kreiptis į teismą;
  • ne mažiau kaip du EDT posėdžiai per metus;
  • aiškesnis Specialaus derybinio organo derybų grafikas;
  • EDT ir Specialaus derybinio organo teisė gauti profesinių sąjungų atstovų pagalbą. Valstybės narės gali apriboti finansavimą tik vienam ekspertui, neskaitant profesinės sąjungos atstovo.

Dabar laukia Europos Komisijos sprendimas, ar pritarti EP pasiūlymams.

Pažymėtina, kad EDT informavimo ir konsultavimosi teisės yra būtinos siekiant apsaugoti darbuotojus, skatinti demokratiją darbo vietoje ir užtikrinti ilgalaikį įmonių ir viešųjų paslaugų tvarumą.

 

Parengta pagal maistininkuprofsajunga.lt informaciją

Joomla Template by Joomla51.com