Sausio 11 d., Naftininkų profesinės sąjungos uždaroje Facebooko grupėje, įvyko tiesioginė konsultacija, kurioje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė ir teisininkas Kazys Vainoras pateikė komentarą apie naująją Darbo kodekso (DK) 135 str. nuostatą dėl darbuotojų savišvietos, įsigaliojusią nuo sausio 1 d., atsakė į kitus klausimus.

K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad nuo sausio 1 dienos darbuotojai gali pasinaudoti iki 5 darbo dienų nemokamų atostogų savišietos tikslams per metus, įspėjant darbdavį prieš 20 dienų. 

Savišvietą reikėtų suprasti taip, kaip tai apibrėžta Švietimo įstatyme. LR Švietimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis numato, jog "savišvietos paskirtis – suteikti galimybes asmeniui nuolat savarankiškai mokytis remiantis supančia informacijos erdve (bibliotekomis, visuomenės informavimo priemonėmis, internetu, muziejais ir kita) ir iš kitų perimama gyvenimo patirtimi". Savišvieta nėra priskiriama švietimui siekiant kvalifikacijos ar profesijos įgijimo. 

Žinotina, kad savišvietai skirtos atostogų laikotarpis nepatenka į darbo stažą ir yra laikomas nedraudiminiu laikotarpiu, todėl per tą laikotarpį susirgus reikėtų gydytis už savas lėšas (plačiau apie nedraudiminius laikotarpius - "Sodros" informacijoje). Tačiau jos privalumas yra tame, kad darbdaviui nebūtina pateikti įrodymų, jog šis penkerių dienų laikotarpis skiriamas savišvietai. Taip pat DK pataisa įnešė aiškumo, ir darbuotojai galės drąsiai tikėtis bei, esant reikalui, reikalauti, kad ši jo teisė darbovietėse būtų įgyvendinama.

Svarbu, jog pakeista DK straipsnio redakcija yra imperatyvaus (privalomo) pobūdžio, dėl to darbdavys šiuo atveju neturi pasirinkimo suteikti šias atostogas, ar ne. Darbo procesas turi būti organizuojamas taip, kad darbuotojas turėtų galimybę išeiti nemokamų savišvietos atostogų.

Komentuodamas transliacijos klausytojų klausimus K. Vainoras atkreipė dėmesį, jog jau dabar galiojančioje AB "ORLEN Lietuva" kolektyvinėje sutartyje yra nuostata (6.15 punktas), pagal kurią darbuotojams gali būti suteikiama 10 darbo dienų nemokamų atostogų per metus dėl šeimyninių aplinkybių, ar kitų priežasčių. Taigi, dabar AB "ORLEN Lietuva" darbuotojai galės naudotis 15 darbo dienų neapmokamų atostogų tiek asmeninėms reikmėms, susijusioms su šeimyninėmis aplinkybėmis, tiek savišvietai.

Be to, teisininkas priminė ir galiojančią kolektyvinės sutarties nuostatą (7.2 punktas), pagal kurį kasmet skiriamos lėšos profesinės sąjungos narių savišvietai (papildoma garantija NPS nariams). O pagal 3.18 punktą tarp darbdavio ir darbuotojo gali būti sudaromas susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo. 

K. Vainoras taip pat pabrėžė, jog profesinei sąjungai svarbu išlaikyti narystę Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijoje, o per ją - ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (tuo pačiu ir tarptautinėse organizacijose). Per šias organizacijas galima paskatinti pokyčius įstatymuose, pavyzdžiui per Trišalę tarybą siūlyti Darbo kodekso nuostatas, kelti problemas ir ieškoti sprendimų nacionaliniu lygiu, kt.

NPS pirmininkė Sonata Samoškienė atkreipė dėmesį, kad juntamas kai kurių bendrovės padalinių narių aktyvumas: jie domisi savo teisėmis, siūlo sprendimus esamoms problemoms, kelia svarbius klausimus. 

Ji informavo, kad netrukus bus skelbiamas infliacijos rodiklis, ir tai paskatins peržiūrėti darbo užmokesčio didinimo galimybes, pagal kolektyvinės sutarties punktą nr. 4.18.

Taip pat pirmininkė pateikė informaciją apie artimiausius tarybos posėdžius, kuriuose bus išgrynintos profesinės sąjungos veiklos kryptys šiems metams.

Joomla Template by Joomla51.com