Vos už keletos dienų, lapkričio 21 d., minėsime Naftininkų profesinės sąjungos 32 metų veiklos sukaktį. Mūsų organizacijai - lygiai tiek pat metų, kiek ir Lietuvos nepriklausomybei, todėl esame visų per šiuos dešimtmečius įvykusių istorinių įvykių liudytojai. Kartu ištvėrėme ir mūsų įmonėje kilusius iššūkius dėl reorganizavimo ar greitai besikeičiančios bendros geopolitinės bei ekonominės situacijos. 

Savo gretose turime ištikimų narių, kurie su mumis yra kone nuo pat organizacijos įsikūrimo pradžios. Kai kurie per šiuos metus išvengė rimtesnių problemų darbe, tačiau yra nemažai narių, kuriems sunkiu metu profesinė sąjunga tapo patikima užuovėja ir suteikė labai konkrečią pagalbą. Dalį NPS narių liudijimų galima perskaityti mūsų nuolatinėje pokalbių rubrikoje, leidinyje "NPS aktualijos"

Todėl išties neramu, kai susitikimuose su darbuotojais vis dar išgirstame teiginių, kad profesinė sąjunga nereikalinga, ar kad narystė joje neturi prasmės. 

Neabejotinai kiekvienas yra laisvas rinktis - būti profesinės sąjungos nariu, ar ne. Mūsų organizacija veikia laisvanoriškais pagrindais. 

Todėl profesinė sąjunga jums NĖRA reikalinga (taip taip, perskaitėte teisingai - NĖRA REIKALINGA), jeigu jus tenkina dabartinės garantijos ir sąlygos, nenorite jų pagerinimo; jei jums nereikia didesnio atlyginimo; jei jums nėra svarbu, kad būtų išsaugotos orios darbo sąlygos įvairių pokyčių metu, ar reorganizuojant įmonės veiklą, jei nenorite, kad jūsų balsas būtų girdimas.

Suprantu, kad neįmanoma šiuo trumpu įrašu išvardinti visų narystės profesinėje sąjungoje privalumų. Tarp jų - ir tokios "smulkmenos", numatytos kolektyvinėje sutartyje:

  • vienkartinės metinės premijos per atostogas; 
  • metinė priemoka už veiklos rezultatus; 
  • išmoka vaikų vasaros poilsiui; 
  • gyvybės ir sveikatos draudimai; 
  • socialinių poreikių fondas;
  • lėšos savišvietai, kurios nariams išmokamos gimtadienio dieną;
  • papildoma atostogų diena sveikatinimui kai kuriems darbuotojams (krovos operatoriams), kt.   

Negaliu susiturėti - privalau priminti, kad kolektyvinė sutartis galima tik kai įmonėse yra veikianti profesinė sąjunga (kitu atveju kolektyvinės derybos nevyksta, tad ir papildomos naudos darbuotojams vargiai galimos). Profesinė sąjunga taip pat prižiūri, kaip vykdomas šis susitarimas su darbdaviu. 

Be to, kolektyvinė sutartis negimsta savaime: jos turinį "lipdo "ir gludina visas būrys mūsų kolegų. Tarp derybinės grupės atstovų - aktyvūs profesinės sąjungos nariai, kurie su šio teisės akto nuostatomis dirba laisvu nuo darbo metu, visuomeniniais pagrindais ir neatlygintinai. Juk tą laiką jie galėtų skirti savo malonumui ar laisvalaikiui su artimaisiais. Didžiulis komandinis darbas vyksta dar iki derybų - mūsų atstovai surenka visų jūsų pasiūlymus ir nuomones bei juos apibendrina, kad šie pageidavimai nuostatų forma atsidurtų kolektyvinės sutarties turinyje. 

Todėl galiu drąsiai teigti, kad kiekvienas nesantis Naftininkų profesinėje sąjungoje darbuotojas naudojasi tuo gėriu, kurį kuria jo kolegos. Ar tai sąžininga? Šis klausimas tebūnie skirtas tiems, kas nemato profesinės sąjungos prasmės... 

Žinoma, kad be kolektyvinių derybų vykdome ir kitokią veiklą, o kartais ir pramogaujame. Organizuojame keliones, mokymus, susitikimus, dalyvaujame konkursuose, sporto žaidynėse, kituose renginiuose. Mūsų nariai turi galimybę semtis patirties tarptautiniuose renginiuose ir už Lietuvos ribų. Taip pat esame atviri įvairioms jūsų iniciatyvoms ir pasiūlymams - mes jų labai laukiame!

Tad šiandien keliu hamletišką klausimą kievienam iš jūsų: "būti ar nebūti?". Būti ar nebūti profesinės sąjungos nariu?

Aš viliuosi, kad jūsų pasirinkimas bus racionalus ir apgalvotas.

Baigdama noriu labai nuoširdžiai padėkoti visiems NPS tarybos nariams, mūsų jaunimo atstovams, su kuriais galiu be baimės pasitarti bei kartu ieškoti atsakymų į labai svarbius darbuotojų atstovavimo klausimus.

Ačiū Jums, kad liekate profesinėje sąjungoje, ir kad net giliausių sukrėtimų laikotarpiu sugebame susitelkti bei išlikti viena skaitlingiausių profesinių sąjungų šalyje!  

 

Su šiltais linkėjimais,

NPS pirmininkė Sonata Samoškienė 

Joomla Template by Joomla51.com