Birželio 9 dieną, uždaroje Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narių grupėje Facebooke, įvyko tiesioginė konsultacija, kurioje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė bei teisininkas Kazimieras Vainoras pristatė informaciją apie atostogų suteikimo ir apmokėjimo tvarką bei garantijas ir naujoves dėl dienpinigių apskaičiavimo.

Darbuotojams vertėtų pasinaudoti teise į pilnavertį poilsį ir jo apmokėjimą laiku

K. Vainoras informavo, kad kasmetinių atostogų trukmė priklauso nuo to, kiek dienų per savaitę dirbama. Vadovaujantis DK 126 str., darbuotojams, dirbantiems penkias darbo dienas per savaitę, suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų, o dirbantiems šešias darbo dienas per savaitę – ne mažiau kaip 24 darbo dienų kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Tačiau kiti įstatymai ar darbo sutartis gali numatyti ilgesnę atostogų trukmę.

Pasak teisininko, kolektyvinėse sutartyse su darbdaviu galima susitarti ir dėl papildomų atostogų dienų darbuotojams pagal stažą, ar profesinės sąjungos nariams.  Pavyzdžiui, AB “ORLEN Lietuva” kolektyvinėje sutartyje, 6 skyriuje, be kita ko, numatyta, jog darbuotojams, už darbo stažą bendrovėje, išskyrus darbuotojus, kuriems suteikiamos pailgintos atostogos, suteikiamos papildomos atostogų dienos išdirbus jau pirmuosius metus.

K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad darbo sutarties šalims draudžiama susitarti dėl kasmetinių atostogų pakeitimo pinigine kompensacija, išskyrus vienintelį atvejį, numatytą DK 127 straipsnio 6 d., t. y., darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį.

Taip pat jis pažymėjo, kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Pagal bendrą taisyklę, atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Tačiau esant darbuotojo atskiram prašymui, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai gali būti mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Visgi jis paragino darbuotojus pasinaudoti teise atostoginius gauti prieš atostogas, nes pilnaverčiam poilsiui reikalingos pakankamos lėšos.

Tinkamai pasirinktas atostogų metas gali lemti didesnius atostoginius

S. Samoškienė priminė ir Kolektyvinėje sutartyje numatytas išimtis dėl atostoginių išmokėjimo bei įmonėse esančią tvarką.

Ji taip pat pabrėžė, jog darbuotojams, renkantis atostogų laiką, vertėtų apsvarstyti, kurį mėnesį rinktis. Pavyzdžiui, ORLEN bendrovių darbuotojams palankus metas yra gegužė ar birželis, nes iki to laikotarpio darbuotojai jau yra gave priedą už metinius rezultatus. Mat priedai, kaip ir papildomas apmokėjimas už viršvalandžius ar kitos papildomos išmokos, įtraukiami apskaičiuojant atostoginių dydį. Tiesa, prastovos neturi įtakos atostoginių dydžiui.   

Be to, vertėtų atkreipti dėmesį, kad palankesnis darbuotojams atostoginių dydis paprastai išmokamas tuomet, kai iki atostogų mėnesio buvę trys mėnesiai turi mažiau darbo dienų. Mat atostoginių dydis skaičiuojamas vidutinį darbuotojų darbo užmokestį dalinant iš darbo dienų skaičiaus ir tą dydį dauginant iš atostogų dienų.

Anot pirmininkės, kai kurių pareigybių ORLEN bendrovių darbuotojams tinkamai pasirinktas atostogų laikas gali lemti iki 70 EUR didesnius atostoginius.

Keičiasi dienpinigių apmokėjimo tvarka

K. Vainoras informavo, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. dienpinigiai bus apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, tačiau mažesni konkretūs dienpinigių dydžiai gali būti numatyti kolektyvinėje sutartyje ar vietiniame norminiame teisės akte, ir tik po konsultacijų su profesinė sąjunga, su kuria susitariama dėl aiškių bei objektyvių mažesnių dienpiginių kriterijų.

Teisininkas pabrėžė, kas visais atvejais dienpinigių dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. 

Jis informavo, kad įstatymai numato, jog kelionės laikas į komandiruotę arba iš jos gali prisidėti prie darbuotojų atostogų trukmės.

K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad birželio 9 dieną įvykusio susitikimo su darbdavio atstovais metu buvo aptartas ir nauja komandiruotpinigių tvarka. Darbdavys parodė supratimą ir patikino, kad kai bus parengti dienpinigių kiriterijai, jie bus pateikti suderinti su profesinė sąjunga.

O NPS pirmininkė pridūrė, jog pastaruosiuose susitikimuose su darbdavio atstovais buvo priminta, jog profesinė sąjunga dar vasaros antroje pusėje, kai bus aiškūs bendrovės “ORLEN Lietuva” II pusmečio rezultatai, rengiasi kreiptis į darbdavį dėl darbo užmokesčio padidinimo, atsižvelgiant į stipriai šoktelėjusį infliacijos lygį. Darbdavys savo ruožtu informavo, kad nutarta skirti premiją kai kurių padalinių darbuotojams už pabaigtą remontą.

Taip pat S. Samoškienė priminė, jog jau rytoj NPS komanda vyksta į tradicines Lietuvos pramonės darbuotojų šeimų sporto žaidynes. Šiemet užsiregistravo net 52 NPS komandos nariai, kurie dalyvaus komandinėse ir individualiose rungtyse.

Joomla Template by Joomla51.com